Geachte Bezoeker,

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Al onze activiteiten zijn ondergebracht bij Waterking.

Graag willen wij u doorverwijzen naar de website van Waterking (www.waterking.nl).

 

Waterking is een full service organisatie op het gebied van amfibische materieel, baggermaterieel en baggeroplossingen. Wij zijn marktleider in West-Europa in de productie van amfibische materieel. Al de machines zijn ontwikkeld, getest en aangepast aan de zwaarste en moeilijkste omstandigheden voor het werken in wetlands, delta’s en slecht draagkrachtige terreinen. Waterking beschikt over een breed netwerk en zeer specialistische kennis op het gebied van zowel amfibische en baggermaterieel. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring in baggerprojecten en adviseren de klant bij het selecteren en kopen van het juiste materieel en accessoires op basis van het doel, de gebruikseisen en het budget.

 

Dear Visitor,

Thank you for visiting our website. All our activities are carried out by Waterking.

We would like to redirect you to the website of Waterking (www.waterking.nl)

 

Waterking is a full service company in the field of amphibious equipment, dredging equipment and dredging solutions. We are market leader in Western Europe in the production of amphibious equipment. All of our machinery is developed, tested and adapted to the most severe and difficult conditions for working in wetlands, deltas and poor load-bearing terrains. Waterking has a broad network, product range and very specialized knowledge in both amphibious and dredging equipment. We also have many years of experience in dredging projects and advise the client in selecting and buying the appropriate equipment and accessories based on the purpose, the requirements and the budget.

 

 

 

Privacy policy